Mijn manier van werken

Om jouw ziel te healen en in contact te komen met jouw Essentie is het nodig om eerst alle schillen af te pellen of alle Matroesjka (Russische houten poppen) te openen. Het aantal poppen dat moet worden geopend hangt af van jouw zielenreis, intentie en motivatie.

Ben je een oude of een jonge ziel? Ben je van een andere beschaving of planeet? Alles zit in jouw hologram en jouw Aura (lichtlichamen), jouw ziel neemt het mee over alle incarnaties heen. Dit vormt niet alleen jouw persoonlijkheid maar ook blokkades.

Ik werk met je IAM presence (jouw bewustzijn) en Holy Spirit via Organic Source. Door aan je IAM toestemming te vragen en wat voor jouw ziel het beste is kunnen openbaringen vanuit hun zuiverste intentie ontstaan.

In wezen heeft alles wat op dit moment in je leven is gemanifesteerd te maken met je zielenreis door vele incarnaties heen in aanvulling op het leven in het heden.

Binnen mijn praktijk besteed ik veel aandacht aan jouw beliefsysteem. Waarom? Omdat jouw beliefsysteem de oorzaak kan zijn van herhaling van karma en alle problemen en blokkades.

In sommige gevallen kan het opruimen van Negative Aliens Programmering (black technology) en annulering van verschillende contracten met donkere krachten zorgen voor het terug krijgen van je vrije wil.

Therapie en healing kunnen pas echt doeltreffend zijn wanneer je aandacht hebt voor jouw:

  • Schaduw (ego-mind/beliefsystem)
  • Fysieke lichaam
  • Aura (lichtlichamen)
  • Ziel
  • Voeding en life-style 

Vanuit mijn praktijk bied ik de volgende vormen van therapie en healing:

* voor sommige sessies werk ik samen met mijn tweelingziel Amadé

Bij aanvang van de sessies is het aan te raden om eerst een intakegesprek te voeren. Tijdens dit gesprek komen jouw voorgeschiedenis, motivatie en de aard van de vragen aan bod. Op basis hiervan wordt een voorstel opgesteld met de meest belangrijke thema’s en eventueel een trajectplan. Alle sessies zijn volledig op jouw wensen en situatie afgestemd en afhankelijk van jouw vragen worden de vormen van therapie en healing bepaald.

Een intakegesprek duurt ongeveer 1 tot 1,5 uur en kost 60 euro. Na een behandeltraject van 7 sessies wordt dit bedrag verrekend als korting op de 7e sessie. In de meeste gevallen zijn 7 sessies namelijk voldoende om een duurzaam resultaat te boeken.

Aan het begin van een sessie is er altijd de mogelijkheid tot een kort gesprek om te zien wat zich openbaart en hiermee aan de slag te gaan.

Maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek: